Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nhét cu giả vào lồn em