Đổi Server Nếu Không Load Được:

Bắn nhiều lần vào lồn gái